Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću / Otvorena savjetovanja / Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Ostale vijesti

Petak, 15.12.2017

Nacrt Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vinkovaca

Nacrt Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vinkovaca

Četvrtak, 14.12.2017

Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

Srijeda, 22.11.2017

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Srijeda, 22.11.2017

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija