Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Uplatni računi

Uplatni računi

UPLATNI RAČUNI za uplate koje evidentira Grad Vinkovci

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Komunalna naknada

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5770-ŠIFRA

Komunalni doprinos

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5720-OIB

Zakup zemljišta za garaže

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5738-OIB-01

Zakup zemljišta za kiosk

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5738-OIB-02

Zakup zemljišta za ljetnu terasu

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5738-OIB-03

Zakup zemljišta za pokretne naprave

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5738-OIB-07

Zakup zemljišta za oglasnu ploču

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5738-OIB-09

Zakup zemljišta za vrt

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5789-OIB-05

Zakup zemljišta za poljoprivredne svrhe

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5789-OIB-06

Zakup poslovnog prostora

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

7722-OIB-04

Naknada za koncesiju Grada Vinkovaca

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

5819-OIB

Najam štanda za sajam zdravlja

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

7803-OIB-12

Najam štanda za sajam gospodarstva

HR40 2340 0091 8487 0000 5

HR68

7803-OIB-13

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Zakup zemljišta u vlasništvu RH

HR18 1001 0051 7487 6441 3

HR67

OIB

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Zakup zemljišta u vlasništvu RH-2012

HR06 1001 0051 7487 6442 1

HR67

OIB

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Zakup zemljišta u vlasništvu RH-2010

HR47 1001 0051 7487 2935 9

HR67

OIB

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

HR73 1001 0051 7487 2918 2

HR67

OIB

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Spomenička renta

HR46 1001 0051 7487 2869 8

HR67

OIB

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Prihodi o prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

HR52 1001 0051 7487 6457 7

HR67

OIB

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Naknada za dugogodišnji zakup

HR88 1001 0051 7487 2930 0

HR67

OIB

 

Vrsta obveze

IBAN

Model

Poziv na broj

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

HR31 1001 0051 7000 2963 3

HR05

4871-OIB