Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Služba pravnog zastupanja

Služba pravnog zastupanja

Služba pravnog zastupanja obavlja poslove zastupanja Grada Vinkovaca u sudskim i upravnim postupcima koji se vode pred tijelima sudbene i državne vlasti, kao i pred tijelima lokalne i mjesne uprave i samouprave, provodi postupke prisilne naplate potraživanja pri javnobilježničkim uredima, izrađuje prijedloge akata kojima se štite interesi Grada, te pruža pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova u kojima se kao stranka pojavljuje Grad Vinkovci.