Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Javna nabava i jednostavna nabava / Oglasi javne nabave / Zbog uočenih nepravilnosti u Zahtjevu za prikupljanje ponuda  EMV 03/12 postupak se poništava te se dokumentacija neotvorena vraća ponuditelju.

Oglasi javne nabave

Zbog uočenih nepravilnosti u Zahtjevu za prikupljanje ponuda  EMV 03/12 postupak se poništava te se dokumentacija neotvorena vraća ponuditelju.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NABVE

KLASA: 406-01/12-01/01

URBROJ: 2188/01-04-12-2

Vinkovci, 24. veljače 2012. godine

Poštovani,

Zbog uočenih nepravilnosti u Zahtjevu za prikupljanje ponudaEMV 03/12 usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u gradskoj upravi Grada Vinkovaca postupak se poništava te se dokumentacija neotvorena vraća ponuditelju. Isti će biti ponovljen.

 

S poštovanjem!

 PREDSJEDNIK POVJERENSTVATomislav Šarić

Ostale vijesti

Utorak, 07.08.2012

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Četvrtak, 21.06.2012

Izmjene plana nabave za 2012. godinu upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Izmjene plana nabave za 2012. godinu upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Srijeda, 20.06.2012

Izmjene plana nabave za 2012. godinu

Izmjene plana nabave za 2012. godinu

Utorak, 27.03.2012

Usluga dezinsekcije komaraca na području grada Vinkovaca za 2012. godinu

Usluga dezinsekcije komaraca na području grada Vinkovaca za 2012. godinu

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija