Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
VIOR

VIOR

VIOR

Grad Vinkovci i Općina Orašje potpisali su ugovor o provedbi projekta VIOR – povijesno nasljeđe u turističkoj ponudi Vinkovaca i Orašja (Vinkovci and Orašje Heritage Tourism Project). Projekt je financiran iz pretpristupnog fonda Europske Unije IPA II Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007. - 2013. Projekt traje 1 godinu, odnosno do 31. siječnja 2012. godine.
Hrvatski partneri su Grad Vinkovci i TZ Grada Vinkovaca, a partneri iz Bosne i Hercegovine su Općina Orašje i TZ Posavskog kantona. Ukupna vrijednost projekta je 132.501,60 € od čega EU financira s 85% (112.626,36 €), a partneri s 15% (19.875,24 €). Projekt će biti ostvaren u Vinkovcima u vrijednosti 73.633,26 €, dok će u Orašju vrijednost projekta biti 58.868,34 €.
Cilj projekta je unaprijediti turističku ponudu kroz uključivanje povijesne i arheološke baštine. Projektom će se stvoriti novi turistički proizvodi i zajednički turistički programi.
U sklopu projekta planirana je studija, istraživanje i sistematizacija arheoloških vrijednosti vezanih za kalendar posudu Orion i drvo abonos. Posuda kalendar Orion je najstariji indoeuropski kalendar koji je pronađen u Vinkovcima 1978. godine na lokaciji današnjeg hotela Slavonija. Kalendar je pronašao prof. dr. sc. Aleksandar Durman. Posuda kalendar datira 2.700 godine pr. Krista. Drvo abonos datira iz istog razdoblja, odnosno drvo abonos je bilo istovremenik kalendara posude Orion. Drvo abonos je pronađeno u rijeci Savi u Orašju.
Cilj je povezati ova dva arheološka nalaza i nalazišta u zajednički turistički proizvod.

Projektom je predviđena izrada brošure, letka, info panoa, video filma, web stranice, putokaznih ploča, turistički mobilni info štand, te bit će održane edukativne radionice za djelatnike u turizmu, sve s ciljem popularizacije i većeg uključivanja arheološke baštine u turističku ponudu Vinkovaca i Orašja.