Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Poticanje energetske efikasnosti

Poticanje energetske efikasnosti

Poticanje energetske efikasnosti

Poticanje energetske efikasnosti  
   
Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) pokrenuli su projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Globalnim fondom za okoliš. Cilj projekta je podizanje svijesti građanstva o efikasnoj potrošnji energije te poticanje primjene ekonomski isplativih, energetski efikasnih (EE) tehnologija, materijala i usluga u Hrvatskoj.
Projekt je započet u srpnju 2005.g., i provodit će se do srpnja 2010. godine.

Ciljne skupine projekta, na koje otpada više od 40% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj, su:

1.sektor domaćinstva
- građanstvo
2.sektor uslužnih djelatnosti
- hoteli
- banke
- trgovački centri
- poslovne zgrade
- restorani
- trgovine i dr.
3.javni sektor
- državne zgrade
- zgrade jedinica lokalne i regionalne samouprave
- bolnice
- škole i fakulteti
- sportski objekti
- knjižnice, muzeji, kazališta i dr.
Uz povećanje energetske efikasnosti, što često dovodi i do smanjenja potrošnje energije te uštede novca, cilj projekta je i izravno smanjenje emisije stakleničkih plinova, koji pridonose efektu globalnog zatopljenja, u okoliš

 Ciljevi i instrumenti provedbe projekta

Kao glavni ciljevi projekta postavljeni su:

• Poticanje transformacije tržišta energetski efikasnih  proizvoda i usluga, odnosno poticanje razvoja takvog tržišta u Hrvatskoj, kako bi EE usluge i proizvodi bili što dostupniji krajnjim korisnicima.
• Informiranje i educiranje krajnjih korisnika o energetskoj efikasnosti te o dostupnosti energetski efikasnih tehnologija i uređaja na tržištu.
Kako bi postigli gore navedene ciljeve, potrebno je istovremeno djelovati i na stranu ponude i na stranu potražnje na tržištu. S tim u vidu projekt je postavljen kao poveznica između ta dva sudionika tržišta, a krajnji cilj je poticanje i ubrzanje formiranja samostalnog i samoodrživog EE tržišta u Hrvatskoj.

Instrumenti i aktivnosti koji su unutar strukture projekta predviđeni za dostizanje gore navedenih ciljeva su slijedeći:

• EE Savjetovanje - Usluga EE savjetovanja namijenjena je pretežito sektoru domaćinstava. Građanima se na ovaj način omogućava savjetovanje s ciljem informiranja i educiranja o mogućnostima poboljšanja energetske efikasnosti u svom domu. Savjetovanje je moguće obaviti putem besplatnog info telefona 0800 200 170.
• Organiziranje stručnih seminara, prezentacija, obrazovnih tečaja, javnih promocija s ciljem podizanja informiranosti i znanja o energetskoj efikasnosti i sustavnom gospodarenju energijom.
• Usluge stručne tehničke pomoći u pripremi projekata poboljšanja energetske efikasnosti te u pripremi i provođenju projekata sustavnog gospodarenja energijom.
Korisnici prema kojima su usmjerene usluge koje se pružaju unutar aktivnosti projekta su:

• Krajnji korisnici u sektoru domaćinstva, odnosno vlasnici i iznajmljivači kuća i stanova
• Vlasnici i upravitelji poslovnih i javnih zgrada, uključujući i ministarstva i regionalnu i lokalnu samoupravu
• Obrazovne institucije (sveučilišta, veleučilišta…)
• Ponuđači usluga (konzultantskih, inženjerskih, ESCO usluga)
• Financijske institucije
• Projektanti i graditelji (vezani za izgradnju novih kuća, stanova i drugih zgrada)
• Trgovački lanci, udruge potrošača, nevladine udruge
• Mediji


http://www.energetska-efikasnost.undp.hr/