Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša vodi poslove u svezi organizacije prostornog razvoja Grada i pripreme akata prostornog uređenja, izvršava poslove u svezi provedbe dokumenata i mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja lokalne i područne razine, poslove u svezi izdavanja lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, dokumente vezane za prostorno-plansku dokumentaciju, osigurava uvjete za provedbu programa i mjera zaštite okoliša, praćenje stanja okoliša i mjerenje emisija, kad je to obveza Grada, osigurava uvjete za vođenje katastra onečišćavanja okoliša i očevidnika o stanju okoliša i mjerama zaštite i obavješćivanju javnosti, te provodi i druge mjere u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje.

Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za prostorno planiranje, Odsjek za gradnju iOdsjek za zaštitu okoliša.

Telefax:032/49 33 12

PROČELNIK:  Mario Naglić dipl. iur.
Telefon: 032/638 463
mario.naglic@vinkovci.hr


ZAMJENIK PROČELNIKA:
mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh.
Telefon: 032/49 33 14
E-mail:mandica.sankovic@gmail.com
E-mail:mandica.sankovic@vk.t-com.hr

ANKICA HOB
Telefon: 032/49 33 13
E-mail:ankica.hob@vinkovci.hr

MARKO DUJMIĆ
Telefon: 032/638 448
E-mail:marko.dujmic@vinkovci.hr

DARIJA BOGADI
Telefon: 032/49 33 16
E-mail:darija.bogadi@vinkovci.hr

IVANKA BOŽANOVIĆ
Telefon: 032/49 33 17
E-mail:ivanka.bozanovic@vinkovci.hr

NADA NEKIĆ
Telefon: 032/49 33 18
E-mail:nada.nekic@vinkovci.hr

MARIJANA ČULJAK
Telefon: 032/49 33 19
E-mail:marijana.culjak@vinkovci.hr