Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada u okviru svojih prava i dužnosti, izrađuje prednacrte akata iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada za izvršno i predstavničko tijelo, proučava probleme prometa u Gradu i predlaže mjere poboljšanja stanja u ovom području.

Brine o komunalnom uređenju i čistoći grada, te predlaže način obavljanja ovih djelatnosti, a osobito skrbi o opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih tekućina i odvodnji oborinskih voda, prikupljanju, odlaganju i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada, prikupljanju i zbrinjavanju sekundarnih sirovina, uklanjanju i zbrinjavanju pasa i mačaka lutalica, tržnici, izgradnji i održavanju javne rasvjete, prigodnom i blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju, javnim gradskim prijevozom putnika, auto-taksi službi, javnim kupalištima, komunalnom i prometnom redarstvu, o energetskoj učinkovitosti te drugim poslovima iz područja komunalnog gospodarstva ako nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

Nadzire rad komunalnih tvrtki čiji je osnivač Grad, te nadzire rad tvrtki s kojima Grad ima zaključene ugovore za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Odjel ima dva odsjeka: Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor.

U okviru Odsjeka za upravno pravne poslove i nadzor je Odjeljak komunalno-prometnog redarstva.

VD PROČELNIK:  Ivan Turda
Telefon: 032/337-234
E-mail:ivan.turda@vinkovci.hr


Dalibor Šandrk

Telefon: 032/337-214
E-mail:dalibor.sandrk@vinkovci.hr


Ana Leko
Telefon: 032/337-210
E-mail:ana.leko@vinkovci.hr

Ivana Panić
Telefon: 032/337-214
E-mail:ivana.panic@vinkovci.hr

Tomislav Zulumović
Telefon: 032/337-214
E-mail:tomislav.zulumovic@vinkovci.hr


Jasna Stolar
Telefon: 032/337-224
E-mail:jasna.stolar@vinkovci.hr

Anđelko Bilić
Telefon: 032/337-220
E-mail:andelko.bilic@vinkovci.hr

Blaženka Taner
Telefon: 032/638-441
E-mail:blazenka.taner@vinkovci.hr

Jelica Fehtig
Telefon: 032/337-227
E-mail:jelica.fehtig@vinkovci.hr

Marija Jelić
Telefon: 032/337-230
E-mail:marija.jelic@vinkovci.hr


Komunalni redari

Danijel Spevak
Telefon: 032/337-229

Hrvoje Ratković
Telefon: 032/337-229

Prometni redar

Vjekoslav Marinčić
Mario Pažanin
Telefon: 032/337-231