Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu u okviru svojih prava i dužnosti vodi brigu o gradskoj imovini, priprema i provodi odluke i druge opće akte za gradsko Vijeće i izvršno tijelo koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama, vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Grada, provodi akte u zemljišnim i katastarskim knjigama.

Mjesni odbori kao najniži oblik mjesne samouprave predlažu i rješavaju potrebe neophodne za svakodnevni život i rad građana svog područja, putem upravnih ureda Grada koji su uspostavljeni kao izdvojeni dijelovi gradske uprave.

Upravni uredi obavljaju poslove komunalnog redarstva te druge zadatke i poslove određene aktom gradskog Vijeća i izvršnog tijela.

Mrežu Upravnih ureda utvrđuje izvršno tijelo svojim posebnim aktom, u skladu sa Statutom grada.

Odjel ima dva odsjeka: Odsjek za imovinske poslove i Odsjek za mjesnu samoupravu.

PROČELNICA: Zlata Vuić-Resli, dipl. iur.
Telefon: 032/337-206

E-mail:imovina@vinkovci.hr  zlata.vuic-resli@vinkovci.hr


Marica Vidić
Telefon: 032/337-215
E-mail:marica.vidic@vinkovci.hr

Zvonimir Džepina
Telefon: 032/337-213
E-mail:zvonimir.dzepina@vinkovci.hr

Vlatko Matanović
Telefon: 032/638-448
E-mail:vlatko.matanovic@vinkovci.hr

Josip Tadić
Telefon: 032/337-225
E-mail:josip.tadic@vinkovci.hr

Marina Šimić Karaula
Telefon: 032/337-226
E-mail:marina.simic.karaula@vinkovci.hr