Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove

Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove priprema opće akte iz djelokruga organizacije i rada uprave za izvršno i predstavničko tijelo, obavlja poslove informatizacije, vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad. Organizira i nadzire tiskanje “Službenog glasnika” Grada Vinkovaca.

Vodi poslove prijema i arhive spisa gradske uprave, poslove personalne službe, dostave spisa, te vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad u zgradama u kojima je smještena gradska uprava. Organizira i provodi zaštitu na radu.

U okviru odjela organizira se civilna zaštita, i poslovi vezani za zaštitu i spašavanje koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Unutar odjela obavljaju se i poslovi pravnog zastupanja Grada u postupcima koji se vode pred tijelima sudbene i državne vlasti, izrađuju se prijedlozi akata kojima se štiti interes Grada u istim postupcima, odnosno gdje se kao zainteresirana stranka pojavljuje Grad.

Unutar odjela obavljaju se administrativni i drugi i poslovi vezani za uredovanje gradonačelnika i njegovih zamjenika, poslovi informiranja i odnosa s javnošću i poslovi protokola.

Odjel ima četiri odsjeka: Odsjek normativnih djelatnosti, Odsjek općih poslova, Odsjek pravnog zastupanja i Odsjek za odnose s javnošću, informiranje i protokol.

Unutar Odsjeka za opće poslove je i odjeljak daktilobiroa.