Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
O Vinkovcima / Školstvo / Srednje škole / Drvodjelska tehnička škola Vinkovci

Srednje škole

Drvodjelska tehnička škola Vinkovci

Osnivanje obrtničke škole u Vinkovcima datira od 1886. godine Naredbom kraljevske zemaljske vlade,odjela za bogoštovlje i nastavu.

1921. godine prvi put se spominju obrtnička zanimanja u području obrade drva i to: bačvar,kolar,tesar,sitar i stolar.

1946. godine stručno produžne škole mijenjaju naziv u škole učenika u privredi koje stvaraju kvalificiranu radnu snagu za potrebe zanatstva i industrije .

1974. godine škola dobiva naziv Školski centar za stručne kadrove u privredi "Silvije Strahimir Kranjčević".Upravo iz tog centra izdvojila se Drvodjelska tehnička škola kao zasebna škola s odjeljenjima drvodjelske struke.

Drvodjelska tehnička škola Vinkovci osnovana je 05.lipnja 1991. godine, a odobrenje za rad škola dobiva  od Ministarstva prosvjete i športa 02.veljače 1993. godine.Za prvog ravnatelja kole imenovan je profesor  Željko Štefanac koji posao ravnatelja obnaša  od 1991.  do 1996. godine  18.siječnja  1993. godine škola se useljava  u novu  školsku zgradu s još dvije srednje škole.

Školske 1992./93. od kako škola samostalno djeluje,upisano je 285 učenika u 11 odjeljenja i to     5 odjeljenja drvodjelskih tehničara i 6 odjeljenja stolara.Škola je te godine imala 11 zaposlenih djelatnika i 9 vanjskih suradnika (stručne predmete su opredavali vanjski suradnici iz DI Spačva).

Školske 1993./94. godine upisuje se i pola odjeljenja drvotokara uz postojeće stolare i drvodjelske tehničare.

Školske 2000./01. godine po prvi put se upisuju učenici za zanimanje drvodjelski tehničar-dizajner.

Školske 2005./06.godine po prvi put se upisuju učenici za zanimanje drvodjelski tehničar - restaurator.


Drvodjelska tehnička škola Vinkovci, osnovana je Odlukom IV SO Vinkovci, 05. lipnja 1991. godine, a odobrenje za rad škola je dobila 02. veljače 1993. godine, KLASA: 602-03/92-0l-1336, UR.BROJ: 532-02-2/1-92-02.
 
Škola je kao pravni sljedbenik ŠCZSKUP "Silvije Strahimir Kranjčević", a u dijelu u kojem obrazuje učenike u zanimanjima za drvnu struku registrirana kao samostalna kod Okružnog privrednog suda Osijek, broj reg. uloška registarskog suda Tt-96/413-2, oznaka upisnika suda MBS 030008971 od 24. lipnja 1996. godine.


Drvodjelska tehnička škola 
Stanka Vraza 15
32100 Vinkovci

Telefon/fax: 032/354-617
Telefon: 032/354-069
Žiro-račun: 2340009-1110302527
  
Ravnateljica: Ljerka Spajić
Tajnica: Evica Spajić
Računopolagatelj: Vesna Štefanac
Matični broj škole: 0334731
Šifra u Ministarstvu: 16-088-506
E-mail: ss-vinkovci-506@skole.t-com.hr

http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk.skole.hr/

Ostale vijesti

Petak, 20.08.2010

Drvodjelska tehnička škola Vinkovci

Osnivanje obrtničke škole u Vinkovcima datira od 1886. godine Naredbom kraljevske zemaljske vlade,odjela za bogoštovlje i nastavu.1921. godine prvi p...

Petak, 20.08.2010

Glazbena škola Vinkovci

01.rujna 2010. god. Osnovna glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci je pripojena Srednjoj glazbenoj školi Vinkovci. Od tada nova ustanova djeluje pod...

Srijeda, 14.07.2010

Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci

Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci odgojno je obrazovna ustanova od posebnog društvenog značaja koja, u okviru svoga rada, obrazuje učenike u području rada zdravstva i veterine.

Srijeda, 14.07.2010

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

U ovom predstavljanju osvrnuli smo se na rad naše škole sve od službene registracije  30. studenoga 1946. pod imenom „Savezna srednja stručna škola za obrazovanje učenika u poljoprivrednom strojarstvu“ pa do današnjih dana. U to vrijeme, sve do 60-ih godina, škola je imala izuzetnu reputaciju. Dobivanjem statusa savezne razine u bivšoj državi, škola je imala učenički dom, tada najmoderniju poljoprivrednu mehanizaciju smještenu u više tada modernih hala, stočnu farmu,te velike površine obradivog poljoprivrednog zemljišta. Gubljenjem statusa savezne škole, uglavnom se gube i navedeni sadržaji, ali ipak do početka devedesetih funkcioniramo s preko 1.000 učenika u zgradi bivšeg učeničkog doma.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija