Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
O Vinkovcima / Školstvo / Osnovne škole / OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci, I.K.Sakcinskog 46A

Osnovne škole

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci, I.K.Sakcinskog 46A


Naziv osnovne škole

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci, I.K.Sakcinskog 46A

Ravnatelj

DAMIR BURIĆ, prof. 032/308-356

Računovođa

Zdravko Šimunović 032/308-393

Tajništvo

032/308-393

Žiro-račun

2340009 – 1100171317

broj djece šk.god.2009/2010.

642

broj odjeljenja šk.god. 2009/2010.

26

broj računalnih mjesta

24

Površina škole (m2)

2.800

površina dvorane (m2)

550

ukupno pov. Škole i dvorane

3.350

površina parcele (m2)

16.070

broj školskih zgrada

1

Osnovna škola Vladimira Nazora u ovoj školskoj godini 2009/10. broji 642 učenika.
Od 1. do 4. razreda ima 271 učenik, a od 5. do 8. razreda 371 učenik.
Razrednih odjela je 26, od čega je 12 od 1. do 4. razreda i 14 od 5 do 8. razreda .

BROJ DJELATNIKA :
• 12 učitelja razredne nastave
• 24 učitelja razredne nastave
• 3 stručna suradnika
• 8 ostalih djelatnika

RAVNATELJ ŠKOLE je DAMIR BURIĆ,prof.

Nastava se izvodi u dvije smjene. Prva počinje od 8,00 do 13,05 , a druga od 14,00 do 19,05 .
U skladu s HNOS-om nastava je kabinetska. Učionice i kabineti su opremljeni odgovarajućom nastavnom opremom i namještajem.

Osim redovne nastave u školi je organizirano :
O izborna nastava ( vjeronauk, informatika, engleski i njemački jezik)
O rad po prilagođenim programima
O Dopunska nastava
O Dodatni rad(hrvatski j., engleski j.,napredni: matematičari, biolozi, kemičari,geografi, povjesničari, vjeronaučna skupina)
O Izvannastavne aktivnosti ( novinarska, zbor, športski klub, škol.tam. orkestar, likovna sekcija –estetsko uređenje , mladež crvenog križa i ritmička )

Škola ima dobro opremljenu školsku knjižnicu koja zadovoljava potrebe učenika i učitelja.

Svake školske godine učenici i roditelji u suradnji sa učiteljima nosioci su različitih projekata za “Dane otvorenih vrata “ .
http://os-vnazora-vk.skole.hr/