Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12.lipnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12.lipnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-18-7

Vinkovci, 05. lipnja 2018. godine

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnikGrada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  8. sjednicu Gradskog vijeća za dan

12.  lipnja (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Sanja Lozić, dipl. oec.

4.                  Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:          Ivan Bosančić, mag. oec., predsjednik Odbora za dodjelu javnih

             priznanja

5.                  Prijedlog Odluke o suglasnosti i davanju jamstva tvrtki GTG Vinkovci d.o.o.

            IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

6.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:          Danijel Petković, prof. pov. i etn., viši kustos, ravnatelj

7.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Vinkovci za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Suzana Zidar, ravnateljica

8.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:          Antun Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik

9.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:          Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

10.              Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA:   Emilija Pezer, prof., ravnateljica

11.              Izvješće o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka Vinkovci za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:          Josip Gilja, mag. oec., direktor

12.              Prijedlog Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

     prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

13.              Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu.

IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v. d. pročelnika

                             Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada

14.              Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

            IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

15.              Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:  Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

16.              Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., v.d. pročelnice Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

17.              Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vinkovci.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

18.              Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

     normativnu djelatnost i opće poslove

19.              Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec., v.d. pročelnika Upravnog

    odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

20.              Prijedlog Odluke o otkupu ponuđene nekretnine u k.o. Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec.

21.              Prijedlog Izjave Gradonačelnika Grada Vinkovaca o odricanju potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec.

22.              Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Marko Jureta, dipl. oec., v.d. pročelnika Uprav. odjela  gospodarstva

23.              Prijedlog izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne

prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa   poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini.

IZVJESTITELJ: Marko Jureta, dipl. oec.

24.              Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, 

zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini.

IZVJESTITELJ: Marko Jureta, dipl. oec.

25.              Aktualna pitanja. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med. ­

Ostale vijesti

Subota, 23.06.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija