Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-18-6

Vinkovci,  04. travnja 2018. godine

 

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09., 1/13. i 2/18.) sazivam  7. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

10. travnja (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine.

IZVJESTITELJ:         Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

4.                  Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

IZVJESTITELJ:         Mario Naglić, dipl. iur.

5.                  Prijedlog Odluke o uporabi imena, grba i zastave Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:  Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu

     djelatnost i opće poslove

6.                  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., v. d. pročelnice

                                               Upravnog odjela društvenih djelatnosti

7.                  Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

            IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

8.                  Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:        Mario Jurić, dipl. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela za kulturu i turizam

9.                  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESTITELJ:         Mario Jurić, dipl. oec.

10.              Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec., v. d. pročelnika

                                               Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada

11.              Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

12.              Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

13.              Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

14.              Prijedlog izmjena Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

15.              Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:         Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

16.              Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., pročelnica Službe za pravne poslove

17.              Aktualna pitanja. 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija