Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Odluka o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Službene obavijesti

Odluka o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/17-01/56

URBROJ: 2188/01-02-18-186

Vinkovci, 26. ožujka 2018. godine

 

 

            Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" br. 26/15.), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 08/09. i 1/13.) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 01/16.) donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu

 

 

 

Članak 1.

            Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu objavljen je 3. siječnja 2018. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave natječaja.

 

Članak 2.

Financiranje programa i projekata putem Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu odobrava se kako slijedi:

 

 

A) Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u kulturi

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

1.

Udruga Vinkovački šokački rodovi

27.000,00 kn

Vinkovačko pokladno jahanje

2.000,00 kn

 

 

Šokačka zabava

8.000,00 kn

 

 

Međunarodni okrugli stol – urbani šokci

4.000,00 kn

 

 

Večer vinkovačkih šokačkih rodova

8.000,00 kn

 

 

Vinkovačke jeseni u virtualnom arhivu

5.000,00 kn

2.

Kulturno društvo Rusina

3.000,00 kn

Kulturno umjetnički amaterizam

3.000,00 kn

3.

Kulturni centar „Gatalinka“

30.000,00 kn

23. Seminar folklora Panonske zone

15.000,00 kn

Vinkovačke jeseni – Etno kreacije i Etno frizure Hrvatske

  7.000,00 kn

 

 

Državno natjecanje „Etno frizura Hrvatske“

  8.000,00 kn

4.

Mladež Vinkovaca XO

10.000,00 kn

Hang Loose Rockabilly festival

10.000,00 kn

5.

Kulturno umjetničko društvo „Ljeskovac“

10.000,00 kn

Obnova i nabavka nošnji

5.000,00 kn

 

 

5. Memorijal – Tomislav Mihin

3.000,00 kn

 

 

Sudjelovanje na kulturno-gospodarskom sajmu na Plitvičkim jezerima

2.000,00 kn

6.

Keramičarska udruga Nova-art

3.000,00 kn

Radost stvaranja

3.000,00 kn

7.

Ženski vokalni sastav „Lira“

3.000,00 kn

Glazbeni program

3.000,00 kn

8.

Udruga ljubitelja filma „Rare“

12.000,00 kn

EDIT – 6. Antičke filmske večeri

2.000,00 kn

 

 

12. festival dokumentarnog rock filma DORF

10.000,00 kn

9.

Zajednica Mađara grada Vinkovaca

5.000,00 kn

Program kulturnog amaterizma

5.000,00 kn

10.

Dječji dom Sv. Ana

10.000,00 kn

23. likovna radionica dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci

10.000,00 kn

11.

Društvo „Hrvatska žena“ Vinkovci

16.000,00 kn

Organizacija humanitarnog koncerta

3.000,00 kn

Organizacija tribina, radionica, izložbi i izrada tradicijskih proizvoda (uprostorijama društva)

2.000,00 kn

 

 

Međunarodna suradnja s ciljem promicanja rada društva

4.000,00 kn

Susret likovnih umjetnika i izrada slika

3.000,00 kn

Izdavanje časopisa i brošura

4.000,00 kn

12.

Udruga osoba s invaliditetom "Bubamara"

10.000,00 kn

Rock Marinfest

10.000,00 kn

13.

Udruga za očuvanje tradicijskih obrta i rukotvorina - "Škrinjica"

1.000,00 kn

„S ručnim radom kroz godinu“

1.000,00 kn

14.

Kazališna družina "Asser Savus"

72.000,00 kn

23. Lutkarsko proljeće u Vinkovcima

12.000,00 kn

25. Festival glumca u Vinkovcima

40.000,00 kn

2. Filmski festival glumca

20.000,00 kn

15.

Udruga kuhara i slastičara VSŽ

10.000,00 kn

Revitalizacija tradicijske kulture kroz gastronomiju Hrvatski kuharski kup (HKK) 14. Zlatna jabuka

10.000,00 kn

16.

Umjetnička družina „Nova umjetnost“

3.000,00 kn

Ljepota tradicije Vinkovaca i Šokadije oblikovana kroz suvenire

3.000,00 kn

17.

KUD „Šumari“ Vinkovci

25.000,00 kn

Koncert za Dan grada Vinkovaca

5.000,00 kn

Putovanje na međunarodni folklorni festival u Poljsku

7.500,00 kn

Putovanje na dječji međunarodni folklorni festival u Bugarsku

5.000,00 kn

Makarsko ljeto 2018.

5.000,00 kn

Popravak instrumenata

2.500,00 kn

18.

Samo pozitivno

2.000,00 kn

FORKED - Forum kulture i edukacije

2.000,00 kn

19.

Udruga žena "Zlatne niti"

2.000,00 kn

Motivi prezentacije vinkovačkog kraja izraženi ženskom kreativnošću

2.000,00 kn

20.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Vinkovci

5.000,00 kn

Likovna kolonija - srednjoškolskih učenika

5.000,00 kn

21.

Ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima

50.000,00 kn

Nakladnička djelatnost

20.000,00 kn

 

 

Dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture

30.000,00 kn

22.

Etno udruga „Vrijedne ruke“ Vinkovci

3.000,00 kn

Međunarodni projekt - zlatovez i pletenje sa zrnjem - j.u.zavičajni muzej Travnik (BiH)

3.000,00 kn

23.

Ivan Vorgić

10.000,00 kn

Beeram domaće

10.000,00 kn

24.

Baletni studio „Sjaj“

2.000,00 kn

Obuka djece osnovama klasičnog baleta

2.000,00 kn

25.

Udruga Hip-hop Vk

5.000,00 kn

Međunarodni Hip-Hop festival - Hip Hop na Orionu 10

5.000,00 kn

26.

Kreativna udruga BMB Creativa

3.000,00 kn

Tragovima povijesti

3.000,00 kn

27.

HAZU

100.000,00 kn

Redovna djelatnost

34.000,00 kn

 

 

Predavanja, predstavljanje knjiga, obilježavanje obljetnica, izložbe

  5.000,00 kn

 

 

Književna i znanstvena manifestacija Knjiški Krnjaš IV.

10.000,00 kn

 

 

Nakladnička djelatnost

51.000,00 kn

28.

Plesna udruga „Vinkovačke mažoretkinje“

30.000,00 kn

Sudjelovanje na Državnom prvenstvu mažoretkinja RH

10.000,00 kn

 

 

Izrada uniformi za kadetski sastav Vinkovačkih mažoretkinja

6.500,00 kn

 

 

Materijal za izradu uniformi za kadetski sastav vinkovačkihmažoretkinja

2.500,00 kn

 

 

Europsko prvenstvo mažoretkinja, Široki Brijeg, BiH

5.000,00 kn

 

 

Redovan rad udruge

6.000,00 kn

29.

Udruga "Naši Borinci"

3.000,00 kn

Manifestacija od Đurđeva do Markova

3.000,00 kn

30.

Udruga „Maslački“

2.000,00 kn

Lutke izvode kreativne i maštovite predstave (Afirmacija kulturne svijesti kod građana)

2.000,00 kn

31.

Građansko društvo „Moji Vinkovci“

5.000,00 kn

Postavljanje spomen-ploče Miroslavu Slavku Mađeru

5.000,00 kn

32.

Povijesno i športsko društvo Hrvatski sokol

20.000,00 kn

Sokolski vjesnik

2.000,00 kn

Dan grada Vinkovaca

3.000,00 kn

Nastupi Sokolske garde u Vinkovcima

3.000,00 kn

 

 

Gostovanja Sokolske garde

3.000,00 kn

 

 

Izrada čizmi za Gardu

3.000,00 kn

 

 

Obnova spomenika žrtvama komunističkog terora II. faza

3.000,00 kn

 

 

Spomenar: Grobište žrtvama na Kumanovoj ciglani (radni naslov)

3.000,00 kn

33.

Dani Josipa i Ivana Kozarca

10.000,00 kn

24. Dani Josipa i Ivana Kozarca

10.000,00 kn

34.

Mađarsko kulturno umjetničko društvo Vinkovci

3.000,00 kn

 

 

7. Večer mađarske kulture

3.000,00 kn

35.

Udruga Vinkovački karneval

28.000,00 kn

21. Vinkovački karneval, pokladna povorka, maskenbal za odrasle, pokladni gradonačelnik, preuzimanje i vraćanje ključeva

18.000,00 kn

Odlazak na Opatijski korzo

7.000,00 kn

Cvjetni korzo

3.000,00 kn

36.

KUD „Ethno Golubica“

3.000,00 kn

Promicanje kulturnih vrijednosti

3.000,00 kn

37.

Vinkovački kreativni centar „Twist“

2.000,00 kn

"Plesom do zdravlja"

2.000,00 kn

38.

KUD Tamburica

3.000,00 kn

Očuvanje običaja, tradicije i folklora vinkovačkog kraja

3.000,00 kn

39.

KUD Gradske udruge umirovljenika

5.000,00 kn

Promicanje kulturnih vrijednosti u gradu Vinkovcima

5.000,00 kn

40.

Muška pjevačka grupa „Lipa“

5.000,00 kn

Redovita djelatnost

5.000,00 kn

41.

KUD „Izvor“ Vinkovci

5.000,00 kn

9. susreti u Neudorfu

5.000,00 kn

42.

Kazalište Nova scena

15.000,00 kn

Međunarodni amaterski susreti teatara - MAST

15.000,00 kn

43.

Lovačko društvo „Sloga“ Vinkovci

10.000,00 kn

Revitalizacija ostavštine Martina Ballinga

10.000,00 kn

44.

FA Lisinski Vinkovci

40.000,00 kn

Božićni koncert FA Lisinski

5.000,00 kn

 

 

Festival folklora "Robert Bajtal"

10.000,00 kn

 

 

Nabavka nošnji za novu koreografiju - Međimurje

10.000,00 kn

 

 

Obnova dotrajalih narodnih nošnji

5.000,00 kn

 

 

Obnova postojeće i nabavka nove obuće za ples

5.000,00 kn

 

 

Popravak postojećih i nabavka novih instrumenata i pripadajućeg materijala

5.000,00 kn

45.

Udruga „Tikvica“ Vinkovci

5.000,00 kn

Produženi boravak za djecu uz pomoć, podršku i dodatno pisanje zadaće, učenje i zabava

5.000,00 kn

46.

Državni arhiv u Vukovaru

10.000,00 kn

Vinkovački kraj, iz države u državu - 1918.

10.000,00 kn

47.

KUD „Tkanica“ Vinkovci

3.000,00 kn

 

 

Promicanje kulturnih vrijednosti u gradu Vinkovcima

3.000,00 kn

UKUPNO

639.000,00 kn

 

 

 

 

B) Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba u tehničkoj kulturi

 

Red. br.

Prijavitelj

Naziv programa

Iznos

48.

Zrakoplovni klub „Vrabac“

5.000,00 kn

Dan Grada – Međužupanijsko natjecanje zrakoplova 2018.

2.500,00 kn

Dječja zmajada – 2018.

2.500,00 kn

49.

Zagonetačko društvo

2.000,00 kn

Tiskanje 58. broja zagonetačkog lista „Pitalica“

1.000,00 kn

 

 

Tiskanje 59. broja zagonetačkog lista „Pitalica“

1.000,00 kn

50.

Udruga Barutana

4.000,00 kn

Podizanje kvalitete života kroz informatičko opismenjavanje

4.000,00 kn

51.

DAGIT

4.000,00 kn

Stručno usavršavanje osoba i upotpunjavanje znanja osoba koje obavljaju poslove u graditeljstvu

4.000,00 kn

52.

Udruga mladih informatičara "Stjepan Radić"

3.000,00 kn

Bežični internet

3.000,00 kn

53.

Oldtimer klub „Stari sjaj“ Vinkovci

5.000,00 kn

V. Slavonski oldtimer rally

5.000,00 kn

54.

Moto klub Gladijatori

3.000,00 kn

Rođendanski moto susret 2018.

3.000,00 kn

55.

Konjogojska udruga „Dorat“ Vinkovci

2.000,00 kn

Pete vinkovačke konjičke igre

2.000,00 kn

56.

Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci

2.000,00 kn

Promocija i popularizacija filatelije

2.000,00 kn

57.

Društvo pedagoga tehničke kulture VSŽ

2.000,00 kn

Robotika

2.000,00 kn

58.

Zajednica tehničke kulture VSŽ

7.000,00 kn

Tehnička kultura u funkciji razvitka tehnike i tehnologije

7.000,00 kn

59.

Udruga „Locus“ Vinkovci

3.000,00 kn

Robotika

3.000,00 kn

60.

Hrvatsko planinarsko društvo Dirov Brijeg

6.000,00 kn

Okupljanje mladeži i odraslih i osposobljavanje članova za planinarenje

6.000,00 kn

61.

Foto klub Vinkovci

 

10.000,00 kn

 

 

Salon fotografije „Vinkovci 2018“

10.000,00 kn

62.

Udruga korisnika bežičnih sustava grada Vinkovaca

 

2.000,00 kn

 

 

Wifi kultura 2018. godine

2.000,00 kn

UKUPNO

60.000,00 kn

SVEUKUPNO

699.000,00 kn

 

 

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o financiranju programa/projekata, a kojim će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.

Nakon završetka provedbe programa/projekta, korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

 

 

 

 

 

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr

 

 

GRADONAČELNIK
Ivan Bosančić, mag.oec.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija