Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Službene obavijesti

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000007

URBROJ: 2188/01-09-18-0007

Vinkovci, 09.02.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD VINKOVCI, Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada , HR-32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (investitora, vlasnike nekretnina za koje se izdaje građevinska dozvola i nositelje stvarnih prava na tim nekretninama) za
 • građenje građevine infrastrukturne namjene - javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine, na građevnoj čestici 6740, 6741, 6742 i 3038, k.o. Vinkovci I, Vinkovci, Istarska ulica.
 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  23. 02. 2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 4/1.
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

  Marko Dujmić, dipl.ing.građ.

   

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravnog tijela, (09.02. do 22. 02. 2018.)
 2. Mrežna stranica, (09.02. do 22. 02. 2018.)
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt, (09.02. do 22. 02. 2018.)
 4. U spis, ovdje.

 

Ostale vijesti

Petak, 18.05.2018

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Javni poziv REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D55 VINKOVCI; Zvonarska ulica

Petak, 11.05.2018

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca u 2018. godini

Četvrtak, 10.05.2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018

Javni poziv knjižarima s područja grada Vinkovaca za sudjelovanje u realizaciji prava učenika/ca na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Četvrtak, 10.05.2018

Odluka o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih  udžbenika,radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija