Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta investiotora Stjepana Maslov

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta investiotora Stjepana Maslov

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000068

URBROJ: 2188/01-09-17-0008

Vinkovci, 20.12.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se:

ZLATKO ŠVARC, SR NJEMAČKA, OBERURSEL, OBERURSELER STR 45

LJUBA ŠVARC, SR. NJEMAČKA, BAD HOMBURG FALKENSTEINER STR.8

ZLATKO ŠVARC, NJEMAČKA, OBERUSEL, STR 345 WEISHICHEN 61440

 

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta investiotora Stjepana Maslov, Vinkovci, Jurja Dalmatica 23, OIB: 39661223625, u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 • građenje građevine stambene namjene - stambena zgrada s garažom, obiteljska

  kuća s jednim stanom, 2. skupine

  na  k.č. broj 2015/1 k.o. Vinkovci I (Vinkovci, Ivana Gorana Kovačića 41).

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.01.2018. u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba 1/1.
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

  Marijana Čuljak, mag.iur.

 

Ostale vijesti

Srijeda, 17.01.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Petak, 12.01.2018

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Petak, 12.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Četvrtak, 11.01.2018

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija