Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Službene obavijesti

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca za razdoblje od 2017. do 2022. godine


 Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom grada Vinkovaca za razdoblje od 2017. do 2023. godine na okoliš

 Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17), objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

O Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca

za razdoblje od 2017. do 2022. godine

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca za razdoblje 2017.-2022. godine (dalje u tekstu Nacrt Plana), izrađen od strane tvrtke EKO Menadžment d.o.o., za zaštitu okoliša, Vinkovci, trajat će od 29. studenog 2017. godine do 29. prosinca 2017. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

II. U navedenom razdoblju za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Nacrt Plana u prostorijama Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, Vinkovci, soba 7/1, svaki radni dan od 08.00 do 11.30 sati.

III. Obrazac za prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Plana gospodarenja otpadom treba dostaviti u navedenom roku u pisanom obliku:

? na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci,

? ili se mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu do kraja javnog uvida upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida

? ili se mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu do kraja javnog uvida dostaviti na čitljivo popunjenom i čitljivo potpisanom obrascu na e-mail: mandica.sankovic@vinkovci.hr.

 

IV. Nacrt Plana i obrazac su dostupni i na službenim stranicama Grada Vinkovaca, www.vinkovci.hr.

V. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir.

VI. Mišljenja, primjedbi i prijedlozi dostavljeni nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.

VII: Dodatne informacije i pojašnjenja dostupna na telefon: 032/493-314, mandica.sankovic@vinkovci.hr.

Prilozi:

? Obrazac za mišljenja, primjedbe i prijedloge o nacrtu plana gospodarenja otpadom grada Vinkovaca za razdoblje od 2017. do 2022. godine (word, pdf)

? Plan gospodarenja otpadom Grada Vinkovaca za razdoblje 2017.-2022. godine - Nacrt (pdf)

 

Klasa: 351-02/17-01/03

Ur. broj: 2188/01-02-17-1

Vinkovci, 27. studenoga 2017. godine

Ostale vijesti

Srijeda, 17.01.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Petak, 12.01.2018

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Petak, 12.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Četvrtak, 11.01.2018

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija