Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-3

Vinkovci,  09. studenoga 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  4. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

14.  studenoga (utorak) 2017. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog Odluke o polugodišnjem  izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2019.-2020. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

4.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o.  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Mijat Kurtušić, univ. spec. oec., direktor

5.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Vinkovački vododovod i kanalizacija d.o.o.  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Dražen Milinković, dipl. ing., direktor

6.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

7.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA: Emilija Pezer, prof., ravnateljica

 

8.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

9.                  Prijedlog Odluke o donošenju dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:  Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

10.              Prijedlog Odluke o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Radićev blok 2 u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur.

11.              Prijedlog Odluke o izradi novog Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur.

12.              Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., v. d. pročelnice Upravnog odjela

                                   društvenih  djelatnosti

13.              Aktualna pitanja. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Subota, 23.06.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija