Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Službene obavijesti

Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. studenog (utorak) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-3

Vinkovci,  09. studenoga 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  4. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

14.  studenoga (utorak) 2017. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog Odluke o polugodišnjem  izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2019.-2020. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

4.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o.  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Mijat Kurtušić, univ. spec. oec., direktor

5.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Vinkovački vododovod i kanalizacija d.o.o.  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Dražen Milinković, dipl. ing., direktor

6.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za predškolski odgoj  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA: Suzana Zidar, ravnateljica

7.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA: Emilija Pezer, prof., ravnateljica

 

8.                  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog kazališta „Joza Ivakić“  Vinkovci za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ: Zdenko Rečić, dipl. ing., ravnatelj

9.                  Prijedlog Odluke o donošenju dopuna prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ:  Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

10.              Prijedlog Odluke o postupku stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Radićev blok 2 u Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur.

11.              Prijedlog Odluke o izradi novog Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur.

12.              Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za poboljšanje uvjeta života osoba treće životne dobi na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur., v. d. pročelnice Upravnog odjela

                                   društvenih  djelatnosti

13.              Aktualna pitanja. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Ponedeljak, 19.02.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava – - Javna rasvjeta u Ulici Matije Gupca, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa

Pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za javna rasvjeta u Ulici Josipa Lovretića, na k.č. broj 6294/3 k.o. Vinkovci II, Vinkovci, Ulica Josipa Lovretića, 2. skupine

Petak, 09.02.2018

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole javna rasvjeta Istarske ulice, 2. skupine

Četvrtak, 08.02.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija