Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Podatci vezani uz Oglas za prijem referenta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 1 kandidat/kandidatkinja, na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla, objavljen 20.

Službene obavijesti

Podatci vezani uz Oglas za prijem referenta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 1 kandidat/kandidatkinja, na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla, objavljen 20.

Podatci vezani uz Oglas za prijem referenta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 1 kandidat/kandidatkinja, na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla, objavljen 20. 10. 2017.

Rok za podnošenje prijava istekao je 28. 10. 2017.

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u oglasu obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1, polovičan 1 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 -    Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17)

           -    Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13  i  20/17)

           -    Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj   

                 86/12, 143/13 i 65/17)

 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

   

  Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

  13. studenoga 2017. (ponedjeljak) u 9,00 sati, u prostorijama gradske uprave, Grad Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

   

   

  KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE IZ OGLASA I KOJI SE TREBAJU ODAZVATI TESTIRANJU SU:

   

  1.  NIKOLINA JUKIĆ, OIB 43388332716  (nemamo adresu)

  2. MARIJA KOSIJER, B. KAŠIĆA 57, VINKOVCI

  3. DAVOR LOVRIĆ JOVANOVIĆ, OPATIJSKA 38, OSIJEK

   

   

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

  Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

  Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku.

  Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata.

   

  POVJERENSTVO

 

Ostale vijesti

Subota, 23.06.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija