Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta NEVKOŠ društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti , HR-32100 Vinkovci, Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta NEVKOŠ društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti , HR-32100 Vinkovci, Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000058

URBROJ: 2188/01-09-17-0006

Vinkovci, 04.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NEVKOŠ društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti , HR-32100 Vinkovci, Hrvoja Vukčića-Hrvatinića 10

- dostavlja se:

APS DELTA S.A., OIB: 45421012929, sa sjedištem u Luksemburgu (VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG),  RUE JEAN PIRET 1, L-2350 LUKSEMBURG

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 • građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom - nadstrešnica za smještaj komunalnih vozila, pretovarna stanica i pralište, 2. skupine,

  na katastarskim česticama novoformiranoj k.č.br. 5145/18 koja će se formirati spajanjem cijelih k.č. br. 5145/17 i 5145/18 k.o. Vinkovci II Vinkovci, Martina Ballinga bb.

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br. 11/1.
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  POMOĆNIK PROČELNIKA

  Ivanka Božanović, iur.

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela,
 2. Mrežna stranica,
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

Ostale vijesti

Petak, 16.03.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Četvrtak, 08.03.2018

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Četvrtak, 08.03.2018

Anketa o smjenskom radu dječjih vrtića-poziv roditeljima djece predškolske dobi s područja Grada Vinkovaca

Anketa o smjenskom radu dječjih vrtića-poziv roditeljima djece predškolske dobi s područja Grada Vinkovaca

Srijeda, 07.03.2018

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija