Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000046

URBROJ: 2188/01-09-17-0007

Vinkovci, 25.09.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu , HR-10000 Zagreb, Vile Velebita 6

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
 • građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti -  4 nadstrešnice na parkiralištu TC Kaufland Vinkovci, 2. skupine,

  na građevnoj čestici k.č.br. 2073/4 k.o. Vinkovci I (Vinkovci, Lapovačka 15).

 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  09.10.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, soba br.11/1.
 2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

  Ivanka Božanović, iur.

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela,
 2. Mrežna stranica,
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

 

 

Ostale vijesti

Petak, 16.03.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije

Četvrtak, 08.03.2018

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Edukacija o zaštiti potrošača u Tjednu prava potrošača

Četvrtak, 08.03.2018

Anketa o smjenskom radu dječjih vrtića-poziv roditeljima djece predškolske dobi s područja Grada Vinkovaca

Anketa o smjenskom radu dječjih vrtića-poziv roditeljima djece predškolske dobi s područja Grada Vinkovaca

Srijeda, 07.03.2018

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija