Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Službene obavijesti

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

GRADONAČELNIK                                           

KLASA: 602-01/17-01/02

URBROJ: 2188/01-02-17-2

Vinkovci, 13. rujna 2017.g.

 

     Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli jednokratnih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola KLASA: 602-01/17-01/ 02, URBROJ: 2188/01-02-17-1

Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

 

I

        Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika prvih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola na području Grada Vinkovaca da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2017./2018.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik koji zajedno s roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci najmanje 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade.

        Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod istim uvjetima mogu ostvariti učenici prvih razreda srednje škole izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

          Pravo na jednokratnu naknadu ne ostvaruju učenici koji ponavljaju razred.

 

 

II

      Uz Zahtjev za dodjelom jednokratne novčane naknade (na stranicama Grada www.vinkovci.hr ili podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, Kralja Zvonimira 1, soba broj 7/2) prilaže se i slijedeća dokumentacija:

 1. Uvjerenja o prebivalištu za oba roditelja/skrbnika (ne starija od šest mjeseci)
 2. Uvjerenje o prebivalištu za učenika (ne starije od šest mjeseci)
 3. Potvrda banke o instrukciji za plaćanje na IBAN – tekući račun, kod neke od banaka
 4. Potvrda škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa

 

 

III

     Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti od dana 15. rujna do 06. listopada 2017. godine:

 • osobno, soba broj 7/2, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje, Kralja Zvonimira 1,
 • poštom na adresu:  Grad Vinkovci, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1, 32 100 Vinkovci

       Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

   

   

  IV

       Grad Vinkovci nakon isteka roka za dostavu Zahtjeva utvrđuje popis podnositelja koji udovoljavaju uvjetima.

       Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi Zaključak o dodjeli novčanih naknada učenicima prvih razreda osnovnih škola  i Zaključak o dodjeli novčanih naknada učenicima prvih razreda srednjih škola u školskoj godini 2017./2018. najkasnije do 31. listopada.

       Zaključci se objavljuju na Internet stranici Grada Vinkovaca.

       Za sve upite i dodatne informacije obratiti se na telefon:

       032/ 49 33 04,

       032/ 49 33 26  ili

       email: davor.mandic@vinkovci.hr

Ostale vijesti

Četvrtak, 21.06.2018

Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge "Klaster proizvodaca lubenica Vukovarsko-srijemske županije"

Javni poziv za sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini Udruge "Klaster proizvodaca lubenica Vukovarsko-srijemske županije"

Četvrtak, 14.06.2018

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola

Srijeda, 30.05.2018

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

Odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Vinkovaca u vrijeme manifestacije „VI. Rimski dani“

Srijeda, 16.05.2018

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Pojašnjenje postupka za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika i ostale opreme za učenike

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija