Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta DANIJELA KOPČIĆ, HR-32100 VINKOVCI,  MAJKE TEREZE 8

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta DANIJELA KOPČIĆ, HR-32100 VINKOVCI,  MAJKE TEREZE 8

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000030

URBROJ: 2188/01-09-17-0013

Vinkovci, 16.08.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DANIJELA KOPČIĆ, HR-32100 VINKOVCI,

 MAJKE TEREZE 8

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  - građenje građevine - zgrade stambene namjene - obiteljska kuća s jednim stanom, 2. skupine, na k.č.br. 456/29 k.o. Mirkovci (Mirkovci, 22. lipnja 13), prema glavnom projektu zajedničke oznake 004-31/2016 od 08.2016. godine, glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574 (RESPECT-ING. d.o.o. za inženjering u graditeljstvu HR-31000 Osijek, Bele Bartoka 39, OIB 72061576990)  

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. 08. 2017. godine u 9,00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1, soba br. 2/1.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA GRADNJU

  Nada Nekić, dipl.iur.

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela od 16. 08. 2017. do 24. 08. 2017.
 2. Mrežna stranica, od 16. 08. 2017. do 24. 08. 2017.
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

Ostale vijesti

Srijeda, 13.09.2017

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelom jednokratne novčane naknade

Srijeda, 13.09.2017

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za polaznike prvih razreda osnovnih i srednjih škola  u školskoj godini 2017./2018.

Četvrtak, 07.09.2017

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 12. rujna (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Ponedeljak, 04.09.2017

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2017. godini za korisnike sredstava koji su dobili sredstva javnim pozivom Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora u sportu  za 2017. godinu

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija