Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Vijesti i najave / Službene obavijesti / Javni poziv za uvid u spis predmeta DANIJELA KOPČIĆ, HR-32100 VINKOVCI,  MAJKE TEREZE 8

Službene obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta DANIJELA KOPČIĆ, HR-32100 VINKOVCI,  MAJKE TEREZE 8

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Grad Vinkovci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000030

URBROJ: 2188/01-09-17-0013

Vinkovci, 16.08.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DANIJELA KOPČIĆ, HR-32100 VINKOVCI,

 MAJKE TEREZE 8

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  - građenje građevine - zgrade stambene namjene - obiteljska kuća s jednim stanom, 2. skupine, na k.č.br. 456/29 k.o. Mirkovci (Mirkovci, 22. lipnja 13), prema glavnom projektu zajedničke oznake 004-31/2016 od 08.2016. godine, glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 574 (RESPECT-ING. d.o.o. za inženjering u graditeljstvu HR-31000 Osijek, Bele Bartoka 39, OIB 72061576990)  

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. 08. 2017. godine u 9,00 sati, na lokaciji – Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1, soba br. 2/1.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  POMOĆNIK PROČELNIKA I VODITELJ ODSJEKA ZA GRADNJU

  Nada Nekić, dipl.iur.

  DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela od 16. 08. 2017. do 24. 08. 2017.
 2. Mrežna stranica, od 16. 08. 2017. do 24. 08. 2017.
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

Ostale vijesti

Subota, 23.06.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija