Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Adresar Gradske uprave

Adresar Gradske uprave

Centrala

Grad Vinkovci
032/337-200
Bana Jelačića 1

Grad Vinkovci
032/49 33 22
Kralja Zvonimira 1


Radno vrijeme
Ponedjeljak-Petak
7.30 – 15.30
Pauza: 11.30-12.00Ured gradonačelnika

Đurđica Mađar 
032/337-201 
tajnica@vinkovci.hr
durdica.madar@vinkovci.hr

Danijela Rimac 
032/337-203 
danijela.rimac@vinkovci.hr 


Upravni odjel za poslove gradonačelnik
PROČELNIK: Gabrijel Šokičić, dipl. iur.
032/337-207
gabrijel.sokicic@vinkovci.hr


 Upravni odjel za normativnu djelatnost i opće poslove
PROČELNIK: Zlatko Dovhanj, dipl. iur.
032/337-211
tajnistvo@vinkovci.hr
zlatko.dovhanj@vinkovci.hr
Odsjek normativnih djelatnosti
Odsjek općih poslova
Odsjek pravnog zastupanja
Odsjek za odnose s javnošću, informiranje i protokol

 
Ivona Čolić 
032/337-237 
ivona.colic@vinkovci.hr


Antonija Perkunić 
032/337-212 
antonija.perkunic@vinkovci.hr


Jelena Jurčević 
032/638-445
jelena.jurcevic@vinkovci.hr


Marija Krznarić 
032/337-232 
marija.krznaric@vinkovci.hr


Višnja Šekerija 
032/638-442 
visnja.sekerija@vinkovci.hr


Ivan Keškić 
032/337-233 
ivan.keskic@vinkovci.hr


Janja Martinović 
032/337-216 
janja.martinovic@vinkovci.hr


Drago Regušić 
032/337-219 

Ivica Tunjić 
032/337-221 

Marko Zavišić 
032/337-208 

Josip Juzbašić 
032/337-200 

Hrvoje Kresić 
032/49 33 22 

Martin Kiš 
032/49 33 22  


Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu
PROČELNICA: Zlata Vuić-Resli, dipl. iur.
032/337-206
imovina@vinkovci.hr  
zlata.vuic-resli@vinkovci.hr

Odsjek za imovinske poslove
Odsjek za mjesnu samoupravu

Marica Vidić 
Odsjek za imovinske poslove 
Pomoćnik pročelnika – upravni savjetnik za imovinsko-pravne poslove 
032/337-215 
marica.vidic@vinkovci.hr

Zvonimir Džepina 
Odsjek za imovinske poslove 
Šef odsjeka za mjesnu samoupravu 
032/337-213 
zvonimir.dzepina@vinkovci.hr

Vlatko Matanović 
Odsjek za imovinske poslove 
Samostalni referent za gradsku imovinu 
032/638-448 
032/337-226 
vlatko.matanovic@vinkovci.hr

Josip Tadić 
Odsjek za imovinske poslove 
Upravni referent za stambene poslove 
032/337-225 
josip.tadic@vinkovci.hr

Marina Šimić Karaula
Telefon: 032/337-226
marina.simic.karaula@vinkovci.hr

Katica Ivanković 
Odjesek za mjesnu samoupravu
I MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Ružica Perica 
Odjesek za mjesnu samoupravu
II MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Marija Veselčić 
Odjesek za mjesnu samoupravu
III MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Nevenka Brčić 
Odjesek za mjesnu samoupravu
IV MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Grozdana Mauer 
Odjesek za mjesnu samoupravu
V MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Krešimir Granić 
Odjesek za mjesnu samoupravu
VI MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Blaženka Alerić 
Odjesek za mjesnu samoupravu
VII MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Jozefina Mastrorović 
Odjesek za mjesnu samoupravu
VIII MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Suzana Šimunović 
Odjesek za mjesnu samoupravu
IX MO 
Administrativni referent za upravne urede  
Koviljka Rupčić Odjesek za mjesnu samoupravu
X MO Administrativni referent za upravne urede  
Anica Zulumović Odjesek za mjesnu samoupravu
XI MO Administrativni referent za upravne urede  
Mile Madžar Odjesek za mjesnu samoupravu
XII MO Administrativni referent za upravne urede   


Upravni odjel društvenih djelatnosti
PROČELNIK: Andrea Vinković dip.iur.

Telefon: 032/49 33 02
Telefax:  032/49 33 11
Odsjek za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe
Odsjek za šport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu
Odsjek za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje
andrea.vinkovic@vinkovci.hr

Marija Muić 
Za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe Stručni savjetnik – šef Odsjeka – pomoćnik pročelnika 
032/49 33 05 
marija.muic@vinkovci.hr

Branka Jukić 
Za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje
Za socijalnu skrb, zdravstvo, vjerske zajednice i humanitarne potrebe 
Stručni suradnik za poslove iz područja socijalne skrbi, osnovnog i srednjeg školstva 
032/49 33 03 
branka.jukic@vinkovci.hr

Mate Čulo 
Za šport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu 
Stručni savjetnik – šef Odsjeka 
032/49 33 21 
mate.culo@vinkovci.hr

Davor Mandić 
Za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje 
Stručni savjetnik – šef Odsjeka 
032/49 33 04 
davor.mandic@vinkovci.hr

Mile Župarić 
Za predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo i visoko obrazovanje 
Stručni suradnik za poslove predškolskog odgoja i visokog obrazovanja 
032/49 33 27 
mile.zuparic@vinkovci.hr

Andrea Vinković Upravni odjel 
032/49 33 26 
andrea.vinkovic@vinkovci.hr 


Upravni odjel komunalnog gospodarstva i uređenja grada
vd PROČELNIKA: Ivan Turda, dipl. ing.

032/337-204
komgos@vinkovci.hr 
ante.sliskovic@vinkovci.hr
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada
Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor
Ivan Turda 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada 
Pomoćnik pročelnika
Šef odsjeka
Stručni savjetnik za komunalne poslove 
032/337-234 
ivan.turda@vinkovci.hr

Ana Leko 
Odsjek za upravno pravne poslove i nadzor 
Šef odsjeka
Upravni savjetnik 
032/337-210 
ana.leko@vinkovci.hr

Ivana Panić 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada Stručni suradnik za održavanje i nadzor
032/337-214 
ivana.panic@vinkovci.hr

Jasna Stolar 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada Stručni suradnik za prostorno planiranje 
032/337-224 
jasna.stolar@vinkovci.hr

Anđelko Bilić 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada Stručno suradnik za komunalno gospodarstvo 
032/337-220 
andelko.bilic@vinkovci.hr

Blaženka Taner 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada Tehničar AOP-a 
032/638-441
blazenka.taner@vinkovci.hr

Jelica Fehtig 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada Upravni referent za utvrđivanje komunalne naknade 
032/337-227 
jelica.fehtig@vinkovci.hr


Marija Jelić 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada Viši stručni referent za opremanje i uređenje građevinskog zemljišta 
032/337-230 
marija.jelic@vinkovci.hr

Danijel Spevak 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada – odjeljak komunalnog redarstva Šef odsjeka
Komunalni redar 
032/337-229 
Hrvoje Ratković 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada – odjeljak komunalnog redarstva Pomoćni komunalni redar 
032/337-229 
Pažanin Mario 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada – odjeljak komunalno-prometnog redarstva 
Prometni redar  
032/337-221
Vjekoslav Marinčić 
Odsjek komunalnog gospodarstva i uređenja grada – odjeljak komunalno-prometnog redarstva 
Prometni redar  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
PROČELNIK: Mario Naglić, dipl.iur.
mario.naglic@vinkovci.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA: mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh.
Telefon: 032/49 33 14
Telefax:
Odsjek za prostorno planiranje
Odsjek za gradnju
Odsjek za zaštitu okoliša
mandica.sankovic@gmail.com

Ankica Hob 
Odsjek za prostorno planiranje i gradnju 
Stručni refernt za analitičko normativne djelatnosti 
032/49 33 13 
ankica.hob@vinkovci.hr

Marko Dujmić 
Odsjek za prostorno planiranje i gradnju 
Savjetnik za prostorni uređenje i gradnju 
032/638 448 
marko.dujmic@vinkovci.hr

Darija Bogadi 
Odsjek za prostorno planiranje i gradnju 
Upravni referent za prostorni uređenje i gradnju 
032/49 33 16 
darija.bogadi@vinkovci.hr

Ivanka Božanović 
Odsjek za prostorno planiranje i gradnju 
Viši upravni referent za prostorno uređenje i gradnju 
032/49 33 17
ivanka.bozanovic@vinkovci.hr

Nada Nekić
Pomoćnik pročelnika – Upravni savjetnik za upravno-pravne poslove 
032/49 33 18 
nada.nekic@vinkovci.hr

Marijana Čuljak 
Odsjek za prostorno planiranje i gradnju  
Savjetnik – Prostorno uređenje i gradnju 
032/49 33 19 
marijana.culjak@vinkovci.hr Upravni odjel gospodarstva
PROČELNIK: Vedran Čuljak, dipl. oec
.
032/49 33 09
032/49 33 23 
uog@vinkovci.hr  
vedran.culjak@vinkovci.hr

Marko Jureta  
Viši stručni suradnik za poduzetništvo i obrtništvo
032/49 33 08 
marko.jureta@vinkovci.hr


Luka Turda
Viši stručni suradnik za pravne poslove
032/63 84 61
luka.turda@vinkovci.hr

Anamarija Šimić
Viša stručna suradnica za gospodarstvo
032/63 84 60
anamarija.simic@vinkovci.hr


 
Upravni odjel financija
PROČELNICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

Telefon: 032/337-209
Telefax: 032/332-236
financije@vinkovci.hr  
gradvk-financije@vk.htnet.hr  
sanja.bosnjak@vinkovci.hr


Vesna Žgela 
Računovopolagatelj – knjiži poslovne promjene i vrši poslove financijsko-materijalnog knjigovodstva 
032/337-235 
vesna.zgela@vinkovci.hr

Katica Erceg
Obračunalac plaća – obračunava plaće djelatnika gradske uprave i vodi sve potrebne evidencije za iste. 
032/638-447
katica.erceg@vinkovci.hr

Jasna Šuker 
Likvidator i voditelj glavne blagajne – zaprima ulazne račune i vodi glavnu blagajnu 
032/337-217 
jasna.suker@vinkovci.hr

Leon Brandštater
Blagajnik – vrši poslove blagajničkog poslovanja i naplaćuje komunalnu naknadu. 
032/638-440 
leon.brandstater@vinkovci.hr

Mirjana Primorac
Viši stručni referent – vodi evidencije zaduženja, odobrenja, opomena, prisilne naplate i druge poslove. 
032/337-223 
mirjana.primorac@vinkovci.hr

Katarina Brkljačić
Računovodstveni referent  - vodi evidencije zaduženja, odobrenja, opomena, prisilne naplate i druge poslove 
032/337-238 
katarina.brkljacic@vinkovci.hr

Krešimir Begčević
Stručni suradnik – Informatička podrška 
032/337-218 
kresimir.begcevic@vinkovci.hr


Služba pravnog zastupanja
PROČELNICA: Sanja Čuljak dipl. iur
Telefon: 032/337-222 
sanja.culjak@vinkovci.hr


Slađana Zavišić 
032/337-208 
sladana.zavisic@vinkovci.hr


Jedinica unutarnje revizije
VODITELJ JEDINICE UNUTARNJE REVIZIJE: mr. sc. Slavko Bošnjak dipl. oec.
Telefon: 032/49 33 20

slavko.bosnjak@vinkovci.hr
revizija@vinkovci.hr


UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

PROČELNIK: dr.sc. Mario Banožić
Telefon: 032/49 33 02
Telefax: 032/49 33 11
E-mail: mario.banozic@vinkovci.hr