Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Odluke sa sjednice Gradskog vijeća

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca


1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu grada Vinkovaca.
IZVJESTITELJICA: Zlata Vuic-Resli, dipl. iur., procelnica Upravnog odjela za
gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

2. Prijedlog Odluke o prikljucenju na komunalne vodne građevine.
IZVJESTITELJICA: Jasna Kopic, dipl. ing., Vinkovacki vodovod i kanalizacija Vinkovci

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju
temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u gradu Vinkovcima.
IZVJESTITELJ: Ante Sliškovic, dipl. ing., procelnik Upravnog odjela komunalnog
gospodarstva i uredenja grada

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja
Vinkovci.
IZVJESTITELJ: Zdenko Recic, dipl. ing., procelnik Upravnog odjela društvenih
djelatnosti

5. Prijedlog Odluke o popisu trgovackih društava i ustanova od posebnog interesa za Grad
Vinkovce.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., procelnik Upravnog odjela za normativnu
djelatnost i opce poslove


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Senko Bošnjak, dipl. oec.

Ostale vijesti

Utorak, 21.02.2012

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca

Odluke sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca

Srijeda, 19.10.2011

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca

Odluke sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca

Utorak, 26.07.2011

26. i 27. Sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca

Odluke sa 26. i 27. Sjednice Gradskog vijeća Grada Vinkovaca

Utorak, 21.06.2011

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca          

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vinkovaca

1.Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe postupka preoblikovanja HNK «Cibalia» u športsko dioničko društvo.

2.Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci i prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci.

3.Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija