Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 19. prosinca (utorak) 2017. god u 10.00 sati

Pozivi na sjednice

Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 19. prosinca (utorak) 2017. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2188/01-01-17-4

Vinkovci, 13. prosinca 2017. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  5. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

19. prosinca (utorak) 2017. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

            Skraćeni zapisnik

1.                  Prijedlog  Odluke  o  izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za

proračun i financije

2.                  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.                  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

4.                  Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:   dr. sc. Mario Banožić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i

turizam

5.                  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., v.d. pročelnice Upravnog odjela

                                    društvenih djelatnosti

6.                  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:   Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.,  v.d. pročelnika Upravnog odjela

komunalnog gospodarstva i uređenja grada

7.                  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

8.                  Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Jureta, dipl. oec., v.d. pročelnika Upravnog odjela

gospodarstva

9.                  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:   dr. sc. Mario Banožić

10.              Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

11.              Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

12.              Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

13.              Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

14.              Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

15.              Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ: Dalibor Šandrk, univ. spec. oec.

16.              Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vinkovaca za razdoblje od 2018. – 2021. godine.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur., načelnik stožera CZ

17.              Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, na području Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Gabrijel Šokičić, dipl. iur.

18.              Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2018. godinu.

IZVJESTITELJ:   Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za

normativnu djelatnost i opće poslove

19.              Aktualna pitanja. 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

Ostale vijesti

Subota, 23.06.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje troškova cijepljenja i mikročipiranja pasa na području grada Vinkovaca za 2018. godinu

Četvrtak, 21.06.2018

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Obavijest za javnost o Odluci o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca

Petak, 15.06.2018

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto, obavijest i upute kandidatima

Petak, 15.06.2018

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija