Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 05. prosinca (ponedjeljak) 2016. god u 10.00 sati

Pozivi na sjednice

Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 05. prosinca (ponedjeljak) 2016. god u 10.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/11

URBROJ: 2188/01-01-16-1

Vinkovci, 30. studeni 2016. godine

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  29.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

 05. prosinca (ponedjeljak) 2016. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

           

            Skraćeni zapisnik

1.         Prijedlog  Odluke  o  izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i

financije

2.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

            IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

3.         Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

4.         Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2017. godinu i projekcije Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2018.-2019. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

5.         Prijedlog Odluke o izradi Dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca.

            IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

    uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

6.         Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

            IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam

 

 

 

 

7.         Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za područje Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

            IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., v. d. pročelnika

                                    Upravnog odjela društvenih djelatnosti

8.         Prijedlog izmjena i dopuna socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

            IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

9.         Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić

10.       Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

11.       Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

12.       Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

IZVJESTITELJ: Ivan Turda, dipl.ing., v.d. pročelnika Upravnog odjela komunalnog

    gospodarstva i uređenja grada

13.       Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJ: Ivan Turda, dipl.ing.

14.       Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora, te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJ: Ivan Turda, dipl.ing.

15.       Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.

            IZVJESTITELJ: Ivan Turda, dipl.ing.

16.       Prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama grada Vinkovaca za razdoblje od prosinca 2016. do prosinca 2020. godine.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur.

17.       Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga sudske nagodbe.

            IZVJESTITELJICA: Sanja Čuljak, dipl. iur., pročelnica Službe pravnog zastupanja

18.       Prijedlog za imenovanjem neimenovane nove ulice (odvojak iz Ulice Josipa Kozarca-parcele Komšić).

IZVJESTITELJ: mr. sc. Josip Vidosavljević, dipl.iur., predsjednik Komisije za

    određivanje imena ulica i trgova u gradu

19.       Aktualna pitanja.

 

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnoš

Podaci vezani uz natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Službi za pravne poslove Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe

Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika za kulturu i  turizam Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 36 od 18. travnja 2018. godine, a rok za podnošenje prijava istječe 26. travnja 2018. godine.

Četvrtak, 19.04.2018

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretnina

Javni poziv - pozivaju se stranke u postupku: investitor tvrtka GRAD-EXPORT d.o.o. vlasnici nekretnina za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama za koje se izdaje izmjena građevinske dozvole, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/16-01/000047 urbroj: 2188/01-09-17-0018 od 12. 04. 2017. godine

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija