Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 26. listopada (srijeda) 2016. god u 11.00 sati

Pozivi na sjednice

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 26. listopada (srijeda) 2016. god u 11.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/10

URBROJ: 2188/01-01-16-1

Vinkovci,  20.  listopada 2016. godine

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  28.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 26.  listopada (srijeda) 2016. godine u 11,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.         Prijedlog Odluke o obuhvatu industrijske zone „Zalužje”.

            IZVJESTITELJ: Vedran Čuljak, dipl. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

2.         Prijedlog Odluke o suglasnosti i davanju jamstva tvrtki GTG Vinkovci d.o.o.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i

financije

3.         Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Polet d.o.o. za 2015. godinu.

            IZVJESTITELJ:         Mijat Kurtušić, univ. spec. oec., direktor

4.         Izvješće o radu i financijskom poslovanju tvrtke Periska d.o.o. za 2015. godinu.

            IZVJESTITELJ:         Željko Ilić, dipl. ing., direktor

5.         Izvješće o radu i financijskom poslovanju Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. za 2015. godinu.

            IZVJESTITELJICA: Mirta Štrk, dipl. oec., direktorica

6.         Prijedlog izmjena i dopuna socijalnog Programa Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., v. d. pročelnika

                                    Upravnog odjela društvenih djelatnosti

7.         Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ:         Ivan Turda, dipl. ing., v.d. pročelnika Upravnog odjela

komunalnog gospodarstva i uređenja grada

8.         Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Vinkovaca za period 2016. do 2019. godine.

IZVJESTITELJ:         Tomislav Šarić, načelnik Stožera civilne zaštite

9.         Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Srijeda, 17.01.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Petak, 12.01.2018

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Petak, 12.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Četvrtak, 11.01.2018

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija