Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 31. kolovoza (srijeda) 2016. god u 11.00 sati

Pozivi na sjednice

Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 31. kolovoza (srijeda) 2016. god u 11.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/06

URBROJ: 2188/01-01-16-1

Vinkovci,  25. kolovoza 2016. god.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  26.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

31. kolovoza (srijeda) 2016. god. u 11,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.         Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca.

            IZVJESTITELJ:         Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

            uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

2.         Prijedlog Godišnjeg  izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2015. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i

financije

3.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl.oec.

4.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl.oec.

5.         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vinkovci za 2015. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

6.         Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

            IZVJESTITELJ:         Ivan Turda, dipl. ing., v.d. pročelnika Upravnog odjela                                          komunalnog gospodarstva i uređenja grada

7.         Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ:         Ivan Turda, dipl.ing.

8.         Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

            IZVJESTITELJ:         Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za                                       normativnu djelatnost i opće poslove

9.         Izvješće o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka  Vinkovci d.o.o. za 2015. godinu.

IZVJESTITELJ:         Josip Gilja, mag. oec., direktor

10.       Izvješće o radu i financijskom poslovanju Društva GTG  Vinkovci d.o.o. za 2015. godinu.

IZVJESTITELJ:         Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

11.       Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Srijeda, 17.01.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Petak, 12.01.2018

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Petak, 12.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Četvrtak, 11.01.2018

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija