Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 31. kolovoza (srijeda) 2016. god u 11.00 sati

Pozivi na sjednice

Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 31. kolovoza (srijeda) 2016. god u 11.00 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/06

URBROJ: 2188/01-01-16-1

Vinkovci,  25. kolovoza 2016. god.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  26.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 

31. kolovoza (srijeda) 2016. god. u 11,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.         Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca.

            IZVJESTITELJ:         Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

            uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

2.         Prijedlog Godišnjeg  izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2015. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i

financije

3.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl.oec.

4.         Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl.oec.

5.         Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vinkovci za 2015. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Sanja Lozić, dipl. oec.

6.         Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

            IZVJESTITELJ:         Ivan Turda, dipl. ing., v.d. pročelnika Upravnog odjela                                          komunalnog gospodarstva i uređenja grada

7.         Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

IZVJESTITELJ:         Ivan Turda, dipl.ing.

8.         Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

            IZVJESTITELJ:         Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za                                       normativnu djelatnost i opće poslove

9.         Izvješće o radu i financijskom poslovanju Tehnološkog parka  Vinkovci d.o.o. za 2015. godinu.

IZVJESTITELJ:         Josip Gilja, mag. oec., direktor

10.       Izvješće o radu i financijskom poslovanju Društva GTG  Vinkovci d.o.o. za 2015. godinu.

IZVJESTITELJ:         Elvis Kovačević, mag. ing., direktor

11.       Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Utorak, 10.04.2018

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Četvrtak, 05.04.2018

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

Četvrtak, 05.04.2018

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija