Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. lipnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati

Pozivi na sjednice

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. lipnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2188/01-01-16-2
Vinkovci,  09. lipnja 2016. god.


Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  25.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

14. lipnja (utorak) 2016. god. u 11,00 sati
U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci


 Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D
       Skraćeni zapisnik
1.  Prijedlog Godišnjeg  izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2015. godinu.
IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i
financije
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
 IZVJESTITELJ: Mladen Karlić, dr.med., predsjednik Odbora za dodjelu javnih
     priznanja
5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2015. godinu.
 IZVJESTITELJ: Danijel Petković, viši kustos, prof.pov. i etn., ravnatelj
6. Izviješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci za 2015. godinu.
IZVJESTITELJ: Tomislav Borković, dipl. oec., direktor
7. Stanje i perspektiva HNK „Cibalia“.
 IZVJESTITELJ: Miroslav Gagro, predsjednik Uprave
8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur. v.d. pročelnika Upravnog odjela
društvenih djelatnosti
9. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur.
10.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca.
 IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, dipl.oec. predsjednik Povjerenstva
11. Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
IZVJESTITELJ: Ivan Turda, dipl.ing., v.d. pročelnika Upravnog odjela komunalnog
    gospodarstva i uređenja grada
12.  Prijedlog Odluke o podjeli poslovnih udjela i prodaji poslovnog udjela Društva VTV d.o.o.
IZVJESTITELJI: Mladen Karlić, dr. med., Gradonačelnik
        Sanja Čuljak, dipl.iur., pročelnica Službe pravnog zastupanja
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2015. godinu.
       IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci.
IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić
15. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Srijeda, 17.01.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Petak, 12.01.2018

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Petak, 12.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Četvrtak, 11.01.2018

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija