Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. lipnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati

Pozivi na sjednice

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 14. lipnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2188/01-01-16-2
Vinkovci,  09. lipnja 2016. god.


Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  25.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

14. lipnja (utorak) 2016. god. u 11,00 sati
U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci


 Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D
       Skraćeni zapisnik
1.  Prijedlog Godišnjeg  izvještaja o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2015. godinu.
IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i
financije
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl.oec.
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
 IZVJESTITELJ: Mladen Karlić, dr.med., predsjednik Odbora za dodjelu javnih
     priznanja
5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Vinkovci za 2015. godinu.
 IZVJESTITELJ: Danijel Petković, viši kustos, prof.pov. i etn., ravnatelj
6. Izviješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog gospodarstva d.o.o. Vinkovci za 2015. godinu.
IZVJESTITELJ: Tomislav Borković, dipl. oec., direktor
7. Stanje i perspektiva HNK „Cibalia“.
 IZVJESTITELJ: Miroslav Gagro, predsjednik Uprave
8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur. v.d. pročelnika Upravnog odjela
društvenih djelatnosti
9. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Vinkovaca za 2016. godinu.
IZVJESTITELJICA: Andrea Vinković, dipl. iur.
10.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca.
 IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, dipl.oec. predsjednik Povjerenstva
11. Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
IZVJESTITELJ: Ivan Turda, dipl.ing., v.d. pročelnika Upravnog odjela komunalnog
    gospodarstva i uređenja grada
12.  Prijedlog Odluke o podjeli poslovnih udjela i prodaji poslovnog udjela Društva VTV d.o.o.
IZVJESTITELJI: Mladen Karlić, dr. med., Gradonačelnik
        Sanja Čuljak, dipl.iur., pročelnica Službe pravnog zastupanja
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Vinkovaca za 2015. godinu.
       IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci.
IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić
15. Aktualna pitanja.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Utorak, 10.04.2018

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Četvrtak, 05.04.2018

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

Četvrtak, 05.04.2018

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija