Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 19. travnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati 

Pozivi na sjednice

Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 19. travnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2188/01-01-16-1

Vinkovci,  04. travnja 2016. god.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  24.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

    19. travnja  (utorak) 2016. god. u 11,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.         Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2015. godinu.

            IZVJESTITELJ: Ante Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik JVP

2.         Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

    uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

3.         Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. godini.

IZVJESTITELJ: Vedran Čuljak, dipl. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

4.         Pregled financijskog poslovanja Grada Vinkovaca za razdoblje 2007.-2015. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i

          financije

5.         Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od

interesa za Civilnu zaštitu u Gradu Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu

    djelatnost i opće poslove

6.         Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

            IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam

7.         Aktualna pitanja.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Srijeda, 18.04.2018

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018.

Utorak, 10.04.2018

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2018.“

Četvrtak, 05.04.2018

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

NATJEČAJ ZA REFERENTA ZA MJESNU SAMOUPRAVU u upravnom uredu Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika “ -VJEŽBENIK/CA

Četvrtak, 05.04.2018

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 10. travnja (utorak) 2018. god u 10.00 sati

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija