Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30
Gradska uprava / Gradsko vijeće / Sjednice gradskog vijeća / Pozivi na sjednice / Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 19. travnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati 

Pozivi na sjednice

Poziv na 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vinkovaca 19. travnja (utorak) 2016. god u 11.00 sati 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2188/01-01-16-1

Vinkovci,  04. travnja 2016. god.

 

 

Temeljem članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) sazivam  24.  sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

    19. travnja  (utorak) 2016. god. u 11,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

1.         Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2015. godinu.

            IZVJESTITELJ: Ante Jelić, ing. ZOP-a, zapovjednik JVP

2.         Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu u okviru Plana gospodarenja otpadom u gradu Vinkovcima za razdoblje 2009. do 2017. godine.

IZVJESTITELJ: Mario Naglić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

    uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

3.         Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. godini.

IZVJESTITELJ: Vedran Čuljak, dipl. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

4.         Pregled financijskog poslovanja Grada Vinkovaca za razdoblje 2007.-2015. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za proračun i

          financije

5.         Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od

interesa za Civilnu zaštitu u Gradu Vinkovcima.

IZVJESTITELJ: Zlatko Dovhanj, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za normativnu

    djelatnost i opće poslove

6.         Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

            IZVJESTITELJ: dr.sc. Mario Banožić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam

7.         Aktualna pitanja.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Kata Krešić, dr. med.

Ostale vijesti

Srijeda, 17.01.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d.

Petak, 12.01.2018

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ Grad Vinkovci

Petak, 12.01.2018

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Oglas za prodaju rabljenog motornog vozila - prodaja putem predaje pisane ponude za kupnju

Četvrtak, 11.01.2018

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Projekt "Zaželi" – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci - Odluka o odabiru kandidatkinja

Korisni linkovi

E-usluge

Multimedija