Grad Vinkovci  337-200 ¦ Bana Jelačića 1, ¦ OIB:67648791479 ¦ MB:02588200 ¦ IBAN: HR4023400091 848700005 Radno vrijeme: pon-pet 7:30-15:30

Gospodarstvo

Gospodarstvo

Područje grada Vinkovaca i Županija vukovarsko-srijemska raspolažu bogatim prirodnim resursima od kojih su najznačajniji : obradive površine, šume, nalazišta nafte, plina, gline i šljunka te razvijena hidrografska mreža.

Prirodni resursi jesu onaj čimbenik koji u najvećoj mjeri određuje strukturu i utvrđuje pravce gospodarskog razvitka grada Vinkovaca i cijele Županije. Ukupne šumske površine s spačvanskim bazenom zauzimaju 69.011 ha što čini 28,30 % površine Županije i uglavnom su zastupljene nadaleko poznatim i glasovitim slavonskim hrastom lužnjakom i poljskim jasenom. To je bila dobra osnova za razvitak drvoprerađivačke industrije. U posljednje vrijeme zastupljen je veći broj tvrtki - drvoprerađivača iz malog i srednjeg poduzetništva. Bogata nalazišta kvalitetne gline, šljunka i pijeska omogućila su razvitak industrije građevinskog materijala, osobito ciglarstva, opekarstva i graditeljstva.

U posljednjih nekoliko godina sve veću zastupljenost u strukturi gospodarstva na uštrb poljoprivede, prehrambene i prerađivačke industrije imaju trgovina, obrtništvo i uslužne djelatnosti.

Naravno, ovo je najosnovniji prikaz razvoja gospodarstva na području grada Vinkovaca i Županije, i može se reći da postojeća struktura gospodarstva i raspoloživi kapaciteti, koji su ranije ovo područje svrstavali u krug najrazvijenijih dijelova Republike Hrvatske, te nedovoljno iskorištene mogućnosti i svjetski trendovi razvitka, koji neminovno prate i ovo naše gospodarstvo, stvaraju dobru pretpostavku sveukupnom budućem razvitku uz dobro smišljenu globalnu strategiju razvoja.